วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ม.พัน.16

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

ตรวจเยี่ยมและพบปะกับญาติๆทหารใหม่

พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน

กิจกรรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล