วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธีมอบใบประกาศ ทหารปลดประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1

      พิธีมอบใบประกาศ ให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดปล่อย รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1
ณ โรงเลี้ยง ม.พัน.16


เมื่อ 30 เม.ย.56

พิธีสวนสนามอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1

         การกระทำพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี 2555 ผลัดที่ 1 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยมี พล.ต.สนอง คงยั่งยืน. ผบ.จทบ.ท.ส เป็นประธาน  เมื่อ 30 เม.ย.56         

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

อบรมให้ความรู้เรื่องโรคอันเนื่องมาจากความร้อน

        จัดกำลังพล ครูฝึก และ ผช.ครู หน่วยฝึกที่ 1 ม.พัน.16 เข้ารับการอบรมความรู้เรื่อง โรคอันเนื่องมาจากความร้อน จาก รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลทหารใหม่ได้อย่างปลอดภัย ณ สโมสรเทพสตรี เมื่อ 25 เม.ย.56


วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

ทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่

        ตอนยุทธการฯ นำกำลังพลทหารกองประจำการ และ บุตรหลาน เข้ารับการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ ที่ สำนักงานขนส่ง จว.ต.ง.สาขาห้วยยอด ในห้วงวันที่ 22,25,26 เม.ย.56 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 32 คนฝึกอบรมวิทยากรด้านความมั่นคงแนวใหม่

     จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรด้านความมั่นคงแน่วใหม่  เพื่อเผยแพร่ และ ขยายผล ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างกว้างขวาง และให้เกิดประสิทธภาพ
   


วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556

ร่วมประชุมวางแผนการฝึกแก้ปัญหาในภูมิประเทศโดยไม่ใช่หน่วยทหาร

        เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่รับการฝึก ผบ.ม.พัน.16 จัดให้มีการประชุมวางแผนการฝึกแก้ปัญหาในภูมิประเทศโดยไม่ใช่หน่วยทหาร (tewt) เป็นหน่วยกองพันประจำปี 2556 ซึ่งจะทำการฝึกในห้วงวันที่ 27 เม.ย.-1 พ.ค.56 ณ พื้นที่การฝึก อ.ท่าแซะ จว.ช.พ.
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

โครงการครูทหารสานใจ

         ม.พัน.๑๖ ได้เข้าโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย  จัดกิจกรรมตามโครงการครูทหารสานใจ สร้างวินัย เยาวชน ประจำเดือน มี.ค.๕๖   เมื่อวันที่  ๘  มี.ค.๕๖  ณ โรงเรียนวัดควนสระบัว ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  จำนวนนักเรียน ๑๐๗  คนวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

พิธ๊เปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด

            พิธีเปิดการแข่งขันหน่วยทหารทรหด พล.ร.5 ณ ลานอเนกประสงค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 16 ได้จัดกำลังพล เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ชุด ปฏิบัติการ  ซึ่งจะเริ่มการแข่งขัน กันในวันที่ 17 - 20 เม.ย.56

ตรวจเลือกทหารจังหวัดตรัง

           พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์ ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ  นำคณะไปตรวจเลือทหารกองเกิน ในพื้นที่ จังหวัดตรัง รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ รัษฎา , ห้วยยอด , นาโยง , ยานตาขาว , และ ปะเหลียน  การดำเนินการตรวจเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...อบรมแหล่งข่าว


       จัดกำลังพลทหารกองประจำการที่จะปลด ร่วมพิธีการอบรมแหล่งข่าวพลทหารก่อนปลดประจำการ    เพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งข่าว     สโมสรเทพสตรี  เมื่อ 19  เม.ย. 56มอบทุนการศึกษา

พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์  ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 16 มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ที่เสียชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จชต.  เมื่อ 19 เม.ย. 56  ณ กองบังคับการกองพันฯ

วันอังคารที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2556

การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกภาคกองร้อย ปี56

      ม.พัน.16 ดำเนินการ ตรวจสภาพความพร้อมรบ ก่อนการทำการการฝึก นอกที่ตั้ง การฝึกภาคกองร้อย ประจำปี 2556 ณ สนาม ม.พัน.16 โดยมี พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์  เป็นประธานในพิธี