วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี ๒๕๕๖

            เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ม.พัน.๑๖ ดำเนินกรรมวิธีการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๖  ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
           กำลังพลสำรองมารายงานตัวจำนวน  ๗๕  นาย ครบตามบัญชี 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมสร้างศาลาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

             ประชาสัมพันธ์ ด้วยกองพันทหารม้าที่ ๑๖  พร้อมกำลังพลและครอบครัว   ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสร้างศาลาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   ในการนี้ จะได้อัญเชิญรูปหล่อพระองค์ท่าน ไปประดิษฐาน   ณ  บริเวณที่ตั้ง ด้านหน้า  กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๑๖  เพื่อเป็นการเชิดชูวีรกรรมของพระองค์อย่างสมพระเกียรติ  พร้อมเป็นสถานที่   สักการบูชา   ของกำลังพลในหน่วย   รวมถึงบุคคลทั่วไป  กองพันทหารม้าที่ ๑๖ จึงใคร่ขอบอกบุญกุศล มายังผู้มีจิตศรัทธา ต้องการที่จะร่วม การจัดสร้างศาลาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในครั้งนี้  สามารถแจ้งความจำนง ร่วมบริจาคในการจัดสร้างครั้งนี้  มาได้ที่  กองพันทหารม้าที่ ๑๖ 
การเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School)

             วันที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๖   เปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย
(Unit School)  หลักสูตร การซ่อมบำรุงขั้นหน่วย (๑,๒) เอ็ม.๔๑  เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ สามารถแก้ไขการชำรุดในขั้นหน่วยได้  อบรมโดย นายสิบยานยนต์ และช่างซ่อมของหน่วย  ณ  แหล่งรวมรถ ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๑๖โครงการการคนไทยไม่ทิ้งกัน

    เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  จัดเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วย เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ ณ  บ้านเลขที่ ๙๖ ม.๒  ต.บางรูป  อำเภอทุ่งใหญ่   จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตามโครงการ การคนไทยไม่ทิ้งกันโครงการครูทหารสานใจสร้างวินัยเยาวชน

             วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  จัดครูทหารเข้าทำการอบรมและให้ความรู้กับเยาวชน  เรื่องการปลูกฝังอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตย   ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด   ตำบลบางรูป  อำเภอทุ่งใหญ่  

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ทดสอบประเมินผลทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๖

                  เมื่อ  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖ คณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๖ วิชาอาวุธศึกษาและการใช้อาวุธประจำกาย ณ สนามฝึก ม.พัน.๑๖ และ ห้องเรียน หน่วยฝึกที่ ๑ ม.พัน.๑๖มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

                 เมื่อ  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ประธานชมรมแม่บ้าน พล.ร. 5 พ.ท.หญิง จิตรกาญจน์   สุรวิชัย มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ เป็นเงินรายละ ๕,๐๐๐ บาท ณ บ้านพักทหารม้า อาคารหมายเลข ๑๙๙/๒๔ ในการนี้ หน่วยได้จัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์ ปลาดุกร้า ของกลุ่มแม่บ้าน ม.พัน.๑๖ ด้วย


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ฝึกและตรวจสอบ เป็นหน่วยกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๖

ห้วงวันที่  ๒๔ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน  ๒๕๕๖ จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกและตรวจสอบ เป็นหน่วยกองพันผสม ประจำปี ๒๕๕๖ ณ พื้นที่การฝึก อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร