วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

ห้วงวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖   จัดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วยทหาร  ในห้วงวันหยุดราชการ 


วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ทดสอบภาคปฏิบัติ ในตำแหน่ง พลขับรถ

              วันที่ 17 ก.ค.56 ม.พัน.16 จัดเจ้าหน้าที่ , ยานพาหนะ ทดสอบภาคปฏิบัติ ในตำแหน่ง พลขับรถ เพื่อสนับสนุน พล.ร.15 ณ ลานอเนกประสงค์ โดยมี พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ เป็นหัวหน้ากรรมการ การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

                  วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ม.พัน. ๑๖ จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖  ณ วัดกระโสมใต้ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พิธีขอขมาลาอุปสมบทข้าราชการปี56

                พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์ ผบ.ม.พัน.16 นำกำลังพลของหน่วย จำนวน 2 นาย เข้าร่วมพิธีขอขมาลาอุปสมบทข้าราชการ ของ นขต.บก.พล.ร.5 ประจำปี 2556  ณ กองพลทหารราบที่ 5

ยิงปืนประจำปี 2556

                  เมื่อวันที่ 11 ก.ค.56 ทางหน่วยได้จัดทำการฝึกยิงปืนประจำปี 2556 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังพลให้สามารถยิงปืนได้อย่างได้ผล, เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในอาวุธที่หน่วยมีอยู่และสามารถใช้อาวุธของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอน ซึ่งการฝึกยิงปืนประจำปี 2556 ของหน่วยได้ผ่านไปได้ดีด้วยความเรียบร้อย วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การมอบหมวกทรงอ่อนสีดำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๖

         เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พ.ท.อภิเศรษฐ์ คุณารักษ์ ผบ.ม.พัน.๑๖ ได้เป็นประธานในทำพิธี การมอบหมวกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๖ ซึ่งผ่านหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ตามที่ ทบ. ณ ห้องเรียน กองร้อยกองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๑๖วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสภาพ สป.๕ อัตรามูลฐาน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เจ้าหน้าที่ชุดตรวจสภาพ สป.๕ ได้ดำเนินการตรวจสภาพ สป.๕ อัตรามูลฐาน ประจำปี ๒๕๕๖ การตรวจสภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐาน

พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๖ ได้กระทำพิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐาน และกระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาอนุสาวรีย์   เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วย  และเหล่าข้าราชการและครอบครัว ม.พัน.๑๖ รวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และเป็นการรำลึกถึง คุณงามความดี และวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันศูกร์ที่ ๕ ก.ค.๕๖