วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ทำบุญกองร้อย และเลี้ยงส่งกำลังพล

              วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ กองร้อยรถถังที่ ๒ จัดให้มีการทำบุญกองร้อย พร้อมกันนี้ได้จัดเลี้ยงกำลังพลที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ ในจังหวัดชายภาคใต้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ด้วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ....วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

             วันที่ ๒๕ ก.ย.๕๖ ผบ.ม.พัน.๑๖ ประดับเครื่องหมายศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นจำนวน ๑ นาย คือ ร.ต.ยอดชาย คงชะวัน

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ให้การต้อนรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนตันติวัตร

                วันที่  ๑๘  และ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖  ให้การต้อนรับนักเรียนอนุบาล โรงเรียนตันติวัตร ในโอกาสเดินทางมาทัศนศึกษาภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยหน่วยได้จัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับนักเรียนได้ชม
วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

ฝึกและอบรมให้ความรู้ก่อนการออกราชการสนาม

             ห้วง ก.ย.๕๖ ฝึกและอบรมให้ความรู้ก่อนการออกราชการสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกำลังพลที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ ฉก.พัน.ม.(ลว.) ๑๒๗ ร้อย.(ลว.)๔ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

เสธ.พล.ร.๕ ตรวจการเตรียมความพร้อม

วันที่  ๑๖  กันยายน ๒๕๕๖  พ.อ.กฤษดา  พงษ์สามารถ  เสธ.พล.ร.๕ ตรวจการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม  ฉก.พัน.ม.(ลว.) ๑๒๗ ร้อย.(ลว.) ๔  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

ตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล

                 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖  หน่วยได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพลประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการกวดขันวินัยในการแต่งกายกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ.ปตามระเบียบ ทบ.