วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึก

                 วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ พ.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบ.พล.ร.๕ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกที่ ๑ ม.พัน.๑๖
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขัน BB-Gun


วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขัน BB – Gun จำนวน  ๑  ทีม  ณ สนามกีฬาประลองยุทธ์ พล.ร.๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพและให้ภูมิคุ้มกันโรค

                วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดำเนินการตรวจสุขภาพและให้ภูมิคุ้มกันโรค ให้กับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖  ผลัดที่ ๒  จาก โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


กระทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่


วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กระทำพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๖ ผลัดที่ ๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ครั้งที่ ๔


ห้วงวันที่ ๑๑ - ๑๒ พ.ย.๕๖ จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด ครั้งที่ ๔  ณ  พื้นที่   ร.๑๕ พัน.๔ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน ๑ ชป. 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

พิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่


   วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พ.ท.ประสาทภพ  หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ เป็นประธานในการกระทำพิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่  เพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภูมิใจในการรับราชการ และ ได้มีโอกาสรู้จักผู้บังคับบัญชา และ ฝ่ายอำนวยการ  ณ  ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ผบ.ม.พัน.๑๖ พบปะกำลังพลและครอบครัว


                 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผบ.ม.พัน.๑๖ พบปะกำลังพลและครอบครัวในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่   เพื่อชี้แจงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน  และรับทราบปัญหาของกำลังพล    ณ   ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.๑๖