วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.๕


                วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖ พ.ท.ประสาทภพ  หยะกังฉัตร์ และคณะแม่บ้าน ม.พัน.๑๖ ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.๕ เนื่องในโอกาสเดินทางมาพบปะกำลังพลและแม่บ้านในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
              ในการนี้คณะแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.๕ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ของแม่บ้าน คือปลาดุร้า , ชมการดำเนินการธนาคารขยะ  และเยี่ยมเยียนเด็กพิเศษ


ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่


          วันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๕๖ พ.ท.ประสาทภพ  หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ นำกำลังพลและรอบครัวร่วมพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รับตรวจการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร


                วันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖  รับตรวจการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๔๗ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ


        วันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๖  ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ จ.ส.อ.จิตกร  คงทอง ณ อ.นาโยง จ.ตรังมอบตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์


      วันที่  ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๖ มอบตู้ยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้กับวัดถ่ำแรด จำนวน ๑ ตู้

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ์


                     วันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๖   จัดกำลังร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ์เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมามงคล ๕ ธันวามหาราช ณ วัดกางปลาร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน

             วันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖   จัดกำลังพลร่วมกระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๖  ณ สโมสรเทพสตรีร่วมพัฒนาวัดก้างปลา


วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๖  จัดกำลังพลร่วมพัฒนาวัดก้างปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล ๕ ธันวามหาราช