วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีหล่อองค์พระพุทธพลมิตรศักดิ์สิทธิ์

            วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จัดกำลังพลร่วมพิธีหล่อองค์พระพุทธพลมิตรศักดิ์สิทธิ์ หน้าตัก ๓ เมตร ณ วัดสวนกล้วย ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.นศ.เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนบริเวณใกล้เคียง โดยมี พระครูวรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดก้างปลา/รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พ.อ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบ.พล.ร.๕ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 


ทดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่งพลขับรถ

          วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จัดเจ้าหน้าที่,ยานพาหนะ และสถานที่ ทดสอบภาคปฏิบัติในตำแหน่งพลขับรถ ในการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และ อส.ทพ.บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ 


วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงกระทำพิธีพระราชทานธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยทหารต่าง ๆ ทุกกรมกองทหาร ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าธงชัยเฉลิมพลจะปลิวสะบัดอย่างสง่างาม เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป ตราบเท่าที่ประเทศไทยดำรงคงความเป็นเอกราชอยู่ได้เป็นหน้าที่ของทหารที่จะต้องระวังรักษาธงชัยเฉลิมพลไว้ด้วยความเคารพรักและเทิดทูนไว้อย่างสูงยิ่ง เพราะธงชัยเฉลิมพลย่อมเป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้น ๆ เมื่อเวลาเข้าสู่สงครามทหารทั้งปวง ต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำความองอาจ กล้าหาญ แห่งหมู่ทหารทั้งปวง ให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา...
                 วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ม.พัน.๑๖ จัดกองพันสวนสนาม ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยมี พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ เป็นผู้บังคับกองพันสวนสนามที่ ๒วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

 วันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๕๗ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยได้จัดให้มีแสดงยุทโธปกรณ์ การจัดเต็นท์ของขวัญ บริการอาหารและเครื่องดื่ม การจับฉลากและมอบของขวัญแก่บุตรหลาน ณ ลานเอนกประสงค์