วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กระทำพิธีประดับยศ

             วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้ รับการเลือนยศสูงขึ้น จำนวน ๗ นาย ณ กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๑๖
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ฝึกการยิงปืนใหญ่รถถัง

                 วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ฝึกการยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง ณ สนามยิงปืน กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕ อ.คลองท่อม จ.กระบี่


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง


วันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทำการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง ในการฝึกภาคกองร้อย ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีเหล่าทหารม้า (หลังค่ายเทพสตรีศรีสุนทร)


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ตรวจสภาพความพร้อมรบ


วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กระทำพิธีตรวจสภาพความพร้อมรบทำของกองร้อยรถถัง ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา ม.พัน.๑๖