วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ให้การต้อนรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ และคณะอาจารย์

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗ ให้การต้อนรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ และคณะอาจารย์ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานในหน่วย โดยจัดบรรยายสรุป และสาธิตการการเข้าตีของหมวดรถถัง ณ สนามฝึก ม.พัน.๑๖

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รับการตรวจ (พิเศษ)

ห้วงวันที่ ๒๐ – ๒๒ ส.ค.๕๗ รับการตรวจ (พิเศษ) อาวุธประจำหน่วย และอาวุธประจำกาย จากชุดตรวจ พล.ร.๕ ตามนโยบาย มทภ.๔ 
https://plus.google.com/107274119994092704518/posts/LRx4kD4Aed9

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล เป็นรายบุคคล  ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ณ บก.ม.พัน.๑๖ 

รับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค.๕๗ รับการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๗ จาคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป ทบ. ณ ห้องอบรม ร้อย.ถ.๑ ม.พัน.๑๖

ร่วมกิจกรรมพิธีราชสักการะจุดเทียนชัย ถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๗ จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมพิธีราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ร่วมการแข่งขันการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวด ของ ทบ. (มว.ถ.)

 
ห้วงวันที่ ๔ – ๘ ส.ค.๕๗ จัดกำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวด ของ ทบ. (มว.ถ.) ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ในขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ดังนี้
- ขั้นที่ ๑ การทดสอบความรู้ ทางวิชาการของกำลังพลเป็นรายบุคคล
- ขั้นที่ ๒ การทดสอบด้วย คชฝ.รถถัง แบบ TACOS
โดยมีกองพันทหารม้ารถถถัง เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน ๗ กองพัน ดังนี้
  • ๑.ม.พัน.๒๐ รอ.
  • ๒.ม.พัน.๕ รอ.
  • ๓.ม.พัน.๑๗ รอ.
  • ๔.ม.พัน.๒๖ 
  • ๕.ม.พัน.๔ รอ.
  • ๖.ม.พัน.๑๖
  • ๗.ม.พัน.๒๑