วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

การตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล

เมื่อ 26 มี.ค.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลร่วม ในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล นขต.บก.พล.ร.5 ประจำเดือน มี.ค.58 ณ สน...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 26 มีนาคม 2015

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.58 พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.16 ได้นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคค...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 25 มีนาคม 2015

มอบบ้านให้กับ นายชวน สุทธิมาศ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.57, 1000 พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร ผบ.ม.พัน.16 ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน อ.ทุ่งใหญ่ จว.น.ศ. มอบบ้านให...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 24 มีนาคม 2015

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ (war room)

การตรวจสภาพความพร้อมรบ กองพันเตรียมพร้อมตาม อจย.

มอบกระปุกออมสินให้กับกำลังพล

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตรวจสภาพความพร้อมรบ กองพันเตรียมพร้อมตาม อจย.

การฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

ออกกำลังกายช่างบ่าย เพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล

รับการตรวจพิเศษสายการส่งกำลังบำรุง

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

มอบกระเบื้องและมุงหลังคาบ้านของนายสมภาส หนูพ่วง ผู้พิการและยากไร้

จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะช่วยเหลือภัยแล้ง

ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

จัดแถวทหารต้อนรับ สำหรับ พล.ท.ปราการ ชลยุทธ แม่ทัพภาคที่ 4

ประชุมพบปะกำลังพล และครอบครัว

จัดเลี้ยงอาหารพิเศษ

ซักซ้อม(ซ้อมใหญ่) แถวทหารต้อนรับ มทภ.4

อบรมกิจกรรมค่ายความรู้ "สิทธิและสวัสดิการคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ"

ร่วมฝึกเดินทางไกล

พิธีเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็น นายทหารสัญญาบัตร

รับการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

พิธีมอบสินไหมทดแทน

ประชุมคัดเลือกนักยิงปืนที่ ยศ.ทบ.

รวมภาพเก็บตกการฝึกเป็นหน่วย กองร้อยรถถังปี58.