วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมการขี่จักรยาน ตรวจเยี่ยมและพัฒนาเขตสุขาภิบาล

เมื่อ 29 เม.ย.58 ม.พัน.16 จัดกำลังร่วมกิจกรรมตามโครงการ พล.ร.5 น่าอยู่ ในกิจกรรมการขี่จักรยาน ตรวจเยี่ยมและพัฒนาเขตสุขาภ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 29 เมษายน 2015

อบรมเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งข่าวทหารกองหนุน

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลทหารที่ครบกำหนดปลดใน 1 พ.ค.58 เข้ารับการอบรมเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งข่าวทหารกองหนุน ณ อาคารถาวรเศรษฐ์ ช.พัน.5 โดยมี พ.อ.ประชุม พันธ์โสตถี เสธ.พล.ร.5 เป็นประธาน...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 เมษายน 2015

พิธีการตรวจความพร้อมและฝึกเดินทางไกล

เมื่อ 23 เม.ย.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลร่วมพิธีการตรวจความพร้อมและฝึกเดินทางไกล นขต.บก.พล.ร.5 ประจำเดือน เม.ย.58 ณ สนามทัพม...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 23 เมษายน 2015

การอบรมพลทหารที่ครบกำหนดปลดใน 1 พ.ค.58

งานด้านการข่าวเป็นงานที่สำคัญเป็นหลักประกันในความสำเร็จ ในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย และนำไปสู่ความตกลงใจของ ผู้บังคับบัญช...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 22 เมษายน 2015

อบรมหลักสูตรการขับรถยนต์ ให้กับทหารกองประจำการ

ห้วงเดือน เม.ย.58 ม.พัน.16 จัดการอบรมหลักสูตรการขับรถยนต์ ให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด ใน 1 พ.ค.58 เพื่อนำความรู้...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 21 เมษายน 2015

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.58 ข้าราชการกองพันทหารม้าที่ 16 ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2558 เพื่อ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 21 เมษายน 2015

เจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อชอบ ทองอ่อน

เมื่อ 19 เม.ย. 58. 1930. กองพันทหารม้าที่16 เป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อชอบ ทองอ่อน. บิดาของ จ.ส.อ.วันชัย. ทอ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 19 เมษายน 2015

อบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ ห้องประชุมศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จว.ส.ฎ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 17 เมษายน 2015

การตรวจสอบและประเมินผลการฝึก จาก ทบ. ณ สนามฝึกค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

การฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม พล.ร.5 ประจำปี 58 โดยรับการตรวจสอบและประเมินผลการฝึก จาก ทบ. ณ สนามฝึกค่ายเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 16 เมษายน 2015

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 58 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ณ บก.ม.พัน.16 และ บก.พล.ร.5

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 16 เมษายน 2015

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

พิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม พล.ร.5 ประจำปี 58

เมื่อ 3 เม.ย.58 พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสม พล....

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 2 เมษายน 2015

ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อ ๒ เม.ย.๕๘ ม.พัน.๑๖ จัดกำลังร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทะสตรศรีสุนทร...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 1 เมษายน 2015

ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี 58

เมื่อ 1 เม.ย.58 พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ รอง ผบ.พล.ร.5 และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี 58- หน่วยตรวจ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 31 มีนาคม 2015

เตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธและยุทโธปกรณ์

ม.พัน.16 เตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธและยุทโธปกรณ์ เข้าแข่งขัน/ตรวจสอบ เป็นหน่วยกองพันผสม ประจำปี 2558 ณ พื้นที่ จ.ชุมพร......

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 30 มีนาคม 2015