วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รับการตรวจแนะนำประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จาก ทภ.4

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.58 ม.พัน.16 รับการตรวจแนะนำประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองท...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 29 พฤษภาคม 2015

ตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลร่วม ในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล นขต.บก.พล.ร.5 ประจำเดือน พ.ค.58 ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 28 พฤษภาคม 2015

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.58 ม.พัน.16 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลเป็นรายบุคคล ตามแผนการเพิ่มประสิ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 28 พฤษภาคม 2015

รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 ม.พัน.16 รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ประจำปี 2558 และจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางทหาร และการพัฒนาเครื่อ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 พฤษภาคม 2015

พบ.จัดคณะเดินทางมา ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 พบ.จัดคณะเดินทางมา ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.16 ในการตรวจการปฏิบัติเรื่อง การเฝ้าระวังป้องก...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 พฤษภาคม 2015

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.58 ม.พัน.16 กระทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ แ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 25 พฤษภาคม 2015

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พ.ค.58

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 ม.พัน.16 ดำเนินการซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พ.ค.58 ตามแผนการป้องกันอัคคีภัยของหน่วย โดยใช้พื้นที่บริเวณคลัง สป.5

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 22 พฤษภาคม 2015

ชมการสาธิตการตรวจพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 ม.พัน.16 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 จัดเจ้าหน้าที่รับตรวจพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ ของหน่วย ชมหน่วย ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 22 พฤษภาคม 2015

ชป.กร. ม.พัน.16 เข้าพื้นที่ รร.บ้านควนประชาสรรค์

เมื่อ 22 พ.ค.58 ชป.กร. ม.พัน.16 เข้าพื้นที่ รร.บ้านควนประชาสรรค์ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จว.น.ศ. ตามโครงการครูทหารสานใจ สร้างวินัย เยาวชน

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 22 พฤษภาคม 2015

รับการตรวจพิเศษ จบ.ประจำปี 2558

ห้วงวันที่ 20 - 21 พ.ค.58 ม.พัน.16 รับการตรวจพิเศษ จบ.ประจำปี 2558 จากชุดตรวจ จบ.ทบ.ในเรื่อง อาวุธประจำการ ประจำหน่วย แล...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 20 พฤษภาคม 2015

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อ 20 พ.ค.58 ชป.กร.ม.พัน.16 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสบทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 20 พฤษภาคม 2015

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การรายงานตัวเข้าและรายงานตัวออก ของกำลังพล สังกัด พล.ร.5

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.58 พล.ต.คุณวุฒิ หมอแก้ว ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในการรับการรายงานตัวเข้าและรายงานตัวออก ของกำลังพล สังกัด...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 14 พฤษภาคม 2015

พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.58 นำทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58 ร่วมพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2558 ของ หน่วยฝึกทหารใหม่ ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 14 พฤษภาคม 2015

พิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 เป็นประธานในพิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58 ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 12 พฤษภาคม 2015

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.๑๖ ระหว่าง พ.อ.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ กับ พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 ม.พัน.16 ดำเนินการกระทำ พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.๑๖ ระหว่าง พ.อ.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ กับ พ.ท.พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ณ กองบังการกองพันทหารม้าที่ ๑๖

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 12 พฤษภาคม 2015

พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์ รอง ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยื่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.58 พ.อ.วรพล วิศรุตพิชญ์ รอง ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยื่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ม.พัน.16 โดยมี พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ให้การต้อนรับ

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 12 พฤษภาคม 2015

พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ รอง ผอ.โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.58 พ.อ.เกษม ภิญโญชนม์ รอง ผอ.โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ม.พัน.16 เพื่อติดตามดูแลการป้องกันและเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อนของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 12 พฤษภาคม 2015

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตรวจปัสสาวะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.58 ม.พัน.16 ดำเนินการตรวจปัสสาวะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58 เพื่อตรวจหาสารสารเสพติด (ก่อนการฝึก ) ตามนโยบายของหน่วยเหนือ ณ หน่วยฝึกที่ 1 ม.พัน.16 การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 2 พฤษภาคม 2015

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.16 กระทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ประจำปี 2558 ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.16...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 1 พฤษภาคม 2015

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.16 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 5 นาย ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 1 พฤษภาคม 2015

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารที่ครบกำหนดปลดปล่อย

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.58 พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร ผบ.ม.พัน.16 กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารที่ครบกำหนดปลดปล่อยใน 1 พ.ค.58 พร้อมจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ณ โรงเลี้ยง ม.พัน.16...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 1 พฤษภาคม 2015