วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลนายทหารประทวนที่ได้ รับการเลือนยศสูงขึ้น จำนวน 2 นาย ณ ห้องผู้บังคับกองพันทหารม้าที่16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 3 มิถุนายน 2015

การฝึกทบทวน และตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 ม.พัน.16 ดำเนินการฝึกทบทวน และตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพลทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ เวลา 0815 – 0854 เ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 3 มิถุนายน 2015

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมโครงการ พล.ร.5 น่าอยู่

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมโครงการ พล.ร.5 น่าอยู่ ในกิจกรรมขี่จักรยาน ตรวจการพัฒนาเขตสุขาภิบาลห...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 2 มิถุนายน 2015

สอบคัดเลือก จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.58 ม.พัน.16 ดำเนินการสอบคัดเลือก จ.ส.อ. เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2558 โดยมีกำลังพลที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด เข้าร่วมทดสอบฯ จำนวน 8 นาย

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 2 มิถุนายน 2015