วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 หน่วยฝึกที่ 1 ม.พัน.16 จัดกิจกรรมวันพร้อมญาติทหารใหม่ ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58 วัตถุประสงค์เพื่อ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 9 กรกฎาคม 2015

ฝึกยิงปืน ปพ.86

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.58 ม.พัน.16 ทำการฝึกยิงปืน ปพ.86 เพื่อเพิ่มความชำนาญ และคุ้นเคยกับการใช้อาวุธ ปพ.86 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร ณ สนามยิงปืน ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 กรกฎาคม 2015

มอบทุนยังชีพจากสมาคมแม่บ้าน ทบ.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ได้มอบทุนยังชีพจากสมาคมแม่บ้าน ทบ. ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 1 ทุน ๆละ 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว ณ บ้านพักนายสิบ ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 กรกฎาคม 2015

ตรวจงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายทหารประทวน

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ประธานตรวจการจ้างงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายทหารประทวน ประจำปีงบประมา...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 5 กรกฎาคม 2015

ร่วมงานฉลองหอพระประจำหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 4

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 เดินทางไปร่วมงานฉลองหอพระประจำหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 4 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธาน

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 3 กรกฎาคม 2015

เยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 เดินทางไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดย มีนาย โสรพล สุทธิมาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ให้การต้อนรับ

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 3 กรกฎาคม 2015

พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ นายอำเภอทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับ นายอำเภอทุ่งใหญ่,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.ทุ่งใหญ่ และสัสดี อ.ทุ่งใหญ่ ณ บ้านพักนายอำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 2 กรกฎาคม 2015

การฝึกเดินทางไกลและพักแรม

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกลและพักแรม ของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/58 ณ พื้นที่การฝึก ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 30 มิถุนายน 2015

ประชุมพบปะกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58 ม.พัน.16 จัดการประชุมพบปะกำลังพลและครอบครัว เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของหน่วย โดยมี พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 เป็นประธาน

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 30 มิถุนายน 2015

อบรม เรื่อง อาการและวิธีป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส – โควี”

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58 ม.พัน.16 จัดการอบรม เรื่อง อาการและวิธีป้องกัน “ไวรัสเมอร์ส – โควี” แก่กำลังพลและครอบครัว เพื่อสา...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 30 มิถุนายน 2015

ต้อนรับทหารกองหนุนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนหน่วย

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.58 ม.พัน.16 ให้การต้อนรับทหารกองหนุนในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนหน่วย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนื...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 28 มิถุนายน 2015

ร่วมกับประชาชนในพื้นที่สร้างฝายมีชีวิต

เมื่อ 27 มิ.ย.58, เวลา 0830-1500 ม.พัน.16 ได้นำกำลังพลจำนวน 20 นาย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่สร้างฝายมีชีวิต "บ้านลานช้าง" ม.8 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 มิถุนายน 2015

จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกมวยไทย

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกมวยไทย ณ ค่ายมวยเพชรสี่หมื่น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใช้ป้องกันตัว และนำวิชามวยไทยดังกล่าวมาฝึกสอนให้กับพลทหารต่อไป...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 26 มิถุนายน 2015

รับการตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.58 ม.พัน.16 รับการตรวจและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ....

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 16 มิถุนายน 2015

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำขนมกรอบเค็ม และขนมปั้นขลิบ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.58 ชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ม.พัน.16 จัดแม่บ้านของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมการทำขนมกรอบเค็ม และขนมปั้นขลิบ ณ คลัง สป.2-4 ส.พัน.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 14 มิถุนายน 2015

สังเกตการณ์นายทหารนำตรวจ คุณภาพชีวิตฯ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 เวลา 0945 ชุดสังเกตการณ์นายทหารนำตรวจ คุณภาพชีวิตฯ ม.พัน.16 ได้มาสังเกตการณ์การตรวจ ของชุดตรวจ ทบ. ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต. จว.สุราษฎร์ธานี

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 9 มิถุนายน 2015

เยี่ยมอาการป่วยกำลังพล

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 เยี่ยมอาการป่วยของ จ.ส.ต.สุกฤษฎิ์ ชูสุวรรณ ซึ่งนอนรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 มิถุนายน 2015

อบรมให้ความรู้ในเรื่อง ภาวะปากแหว่งเพดานโว่

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ให้การต้อนรับ พ.ท.เอกพล พิพัฒคุโณปกรณ์ ผบ.พัน.สร.5 ในโอกาสเดินทาง...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 มิถุนายน 2015