วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นำนักกีฬายิงปืนฯ เข้าร่วมการทดสอบแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี ภายใน ทบ.

เมื่อ 15 ก.พ.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 นำนักกีฬายิงปืนฯ เข้าร่วมการทดสอบแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี ภายใน ทบ. (9 กลุ่มหน่วย) ประจำปี 2559 ณ ศป.อ.เมือง จว.ล.บ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 16 กุมภาพันธ์ 2016

ตรวจเยี่ยมการฝึก TEWT ครั้งที่ 1

เมื่อ 11 ก.พ.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ตรวจเยี่ยมการฝึก TEWT ครั้งที่ 1 การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX (...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 11 กุมภาพันธ์ 2016

แถลงแผน สำหรับการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง

เมื่อ 11 ก.พ.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ร่วมรับฟังการแถลงแผน สำหรับการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง ประจำปี 2559 ณ ทก.ฝึก ม.พัน.16 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 10 กุมภาพันธ์ 2016

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ 18 ม.ค.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 พร้อมกำลังพลร่วมกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 ณ สนามบิน ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 19 มกราคม 2016

การเดินทางไกลและการพักแรมในสนามของทหารใหม่

ห้วง 27- 29 ธ.ค.58 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ม.พัน.16 ทำการฝึกการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี การเดินทางไกลและการพักแรมในสนามของทหา...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 ธันวาคม 2015

ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

กองพันทหารม้าที่ 16 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบ และสำหรับจัดกิจก...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 ธันวาคม 2015

ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่

กองพันทหารม้าที่ 16 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วย ตามนโยบาย...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 9 ธันวาคม 2015

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อ 9 ธ.ค.58 ม.พัน.16 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่ง ม.พัน.16 ไ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 ธันวาคม 2015