วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มอบเงินให้กับทายาทกำลังพลเสียชีวิต

กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

ต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ดำเนินการซ่อมปรับปรุง/เปลี่ยนเครื่องยนต์รถถัง M.41 A3

ร่วมกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.5

ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นศิริมงคล

พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ รอง ผบ.พล.ร.5 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง

ตรวจเยี่ยมกำลังพลในส่วนรับการฝึกฯ ในภารกิจการฝึกยิงอาวุธรถถังประกอบด้วย ปถ.76 มม. , ปก.93 ในเวลากลางคืน

ตรวจเยี่ยมกำลังพลในส่วนรับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวดรถถัง ประจำปี 2559

ตรวจสภาพความพร้อมรบ สำหรับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวดรถถัง ประจำปี 2559

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น และแม่บ้านดีเด่น รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิภายในค่าย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วย ข้าราชการและครอบครัว เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37