วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ม.พัน.16

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

ตรวจเยี่ยมและพบปะกับญาติๆทหารใหม่

พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน

กิจกรรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต้อนรับ ข้าราชการและ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2559

ผบ.ศม.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย

พิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59

ร่วมกิจกรรมแปลอักษร

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่2/59

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร

พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 2/59

ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้กับกำลังพล มว.ลว.3 ร้อย.(ลว.)2

พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ

แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5

ตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร