วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ


     เมื่อวันที่  ๓๑   พฤศจิกายน ๒๕๕๖  กระทำพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ  (วันจริง)  ณ  ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร    หลังจากเสร็จพิธีอำลาฯ  หน่วยได้กระทำดำเนินการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับทหาร  พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารพิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.16


วันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๖  พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.๑๖  ระหว่าง พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์  กับ  พ.ท.ประสาทภพ  หยะกังฉัตร์  ณ  กองบังการกองพันทหารม้าที่ ๑๖
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ร่วมทอดกฐินสามัคคี


วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดกำลังพลร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ทุ่งเสม็ด ต.ท่าชะมวง อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา
วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พิธีส่งกำลังพลออกปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม

               วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผบ.ม.พัน.๑๖ มอบนโยบายและให้โอวาส แก่กำลังพลก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ พัน.ม.(ลว.) ฉก.๑๒๗ ร้อย.ม.(ลว.) ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ หน้ากองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๑๖


พิธีประดับเครื่องหมายยศ

                วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ นาย ณ กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๑๖


วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.๕

                ม.พัน.๑๖ จัดกำลังพล ร่วมพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.๕ ระหว่าง พล.ต.นพวงศ์ สุรวิชัย  กับ  พล.ต.เรืองศักดิ์  สุวรรณนาคะ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖