วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วันสถาปนาหน่วย ม.พัน.16 ประจำปี2556

                 เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค.๕๖ ม.พัน.๑๖ จัดกิจกรรมงานวันสถาปนาหน่วย ครอบรอบปีที่ ๓๔ โดยเริ่มจากบวงสรวงสมเด็จพระสยามเทวาธิราช พิธีบวงสรวงเท้าเทพกษัตรีเท้าศรีสุนทร พิธีบวงสรวจ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพระเจ้าตากสินมหาราช และ
พิธีสงฆ์พร้มทั้งถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารเที่ยวร่วมกัน ณ กองบังคับการกองพันทหารม้าที่ ๑๖

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4 เยี่ยมบุตรกำลังที่มีความพิเศษ

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ นางชไมพร  แสงนิล ประธานกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการการดำเนินงาน สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๔ และคณะเดินทางมาเยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ และมอบเงินบำรุงขวัญ  ณ บ้านพักทหารม้า อาคารหมายเลข ๑๙๙/๒๔
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสภาพความพร้อมรบ

วันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖  ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นหมู่ตอนหมวดรถถัง ประจำปี ๒๕๕๖ 

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ต้อนรับนักเรียนชั้นนายร้อย

            เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคา ๒๕๕๖  ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ เนื่องในโอกาศเดินทางมาศึกษาดูงาน ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๔ โดยหน่วยจัดให้มีการสาธิตการเรียนการสอนภายในหน่วย ๗ สถานี และจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้กับนักเรียนฯ ได้ชม ณ สนามฝึก ม.พัน.๑๖วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณะแม่บ้านตรวจเยี่ยมครอบครับกำลังพล

                 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖  คณะแม่บ้านตรวจเยี่ยมครอบครับกำลังพล ที่มีบุตรหลานเป็นโรคผิดปกติทางร่างกาย  ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖  

นายทหาร ทบ.อินโดนีเซียเยี่ยมชมหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะนายทหารระดับกลาง ทบ.อินโดนีเซีย เดินทางมาเยี่ยมชมหน่วย โดยหน่วยได้บรรยายสรุปภารกิจการจัด,คุณลักษณะ และขีดความสามารถ และได้จัดการฝึก Unit School ในเรื่องการเตรียมความพร้อมบนหอรบ ๗ สถานี และการปฏิบัติงานร่วมกันของพลประจำรถถัง , การออกคำสั่งยิง  และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับการใช้เลเซอร์ติดปืน

ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันที่  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖  จัดกำลังและครอบครัวร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กระทำพิธีเปิดโครงการกิจกรรม “ครอบครัวต้นไม้”

วันที่  ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖ กระทำพิธีเปิดโครงการกิจกรรม ครอบครัวต้นไม้ จัดกำลังและครอบครัวร่วมปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ และการแสดงออกถึงความจงรักภักดี