วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แนะนำตัวฯ

ถวายพวงมาลา

การเรียนการสอนภายในหน่วย

ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยประจำเดือน

การตรวจสภาพความพร้อมรบ

ตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกทหารใหม่

พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่

ชป.กร.ม.พัน.๑๖ เข้าพื้นที่รับผิดชอบ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน

ประชุมพบปะกำลังพลและครอบครัวประจำเดือน

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

กระทำพิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่