วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นักเรียนโรงเรียนตันติวัตรเยื่ยมชมหน่วย

รอง ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึก หมู่ตอนหมวด ประจำปี 2559 (ในที่ตั้ง)

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ซักซ้อมการตรวจอาวุธประจำกาย

จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต

การตรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดพื้นที่การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด

ดำเนินการฝึกการเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพล

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายสิบและพลทหาร

ตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย.ม.4 พัน.ม.ลว.

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระพรรษา 84 พรรษา

ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกล/พักแรมของทหารใหม่

กิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่