วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พบปะสังสรรค์สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา ม.พัน.16

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชน

ตรวจเยี่ยมและพบปะกับญาติๆทหารใหม่

พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร

พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลนายทหารประทวน

กิจกรรมฟังธรรม ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ต้อนรับ ข้าราชการและ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2559

ผบ.ศม.เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย

พิธีผู้บังคับบัญชาพบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/59

ร่วมกิจกรรมแปลอักษร

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการพบญาติทหารใหม่ ผลัดที่2/59

พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาเคลื่อนที่เฉพาะหลักสูตรด้านการเกษตร

พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 2/59

ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้กับกำลังพล มว.ลว.3 ร้อย.(ลว.)2

พิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ

แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5

ตรวจสอบการฝึกครูทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มอบเงินให้กับทายาทกำลังพลเสียชีวิต

กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล

ต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ดำเนินการซ่อมปรับปรุง/เปลี่ยนเครื่องยนต์รถถัง M.41 A3

ร่วมกระทำพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.5

ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นศิริมงคล

พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ รอง ผบ.พล.ร.5 และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง

ตรวจเยี่ยมกำลังพลในส่วนรับการฝึกฯ ในภารกิจการฝึกยิงอาวุธรถถังประกอบด้วย ปถ.76 มม. , ปก.93 ในเวลากลางคืน

ตรวจเยี่ยมกำลังพลในส่วนรับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวดรถถัง ประจำปี 2559

ตรวจสภาพความพร้อมรบ สำหรับการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวดรถถัง ประจำปี 2559

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น และแม่บ้านดีเด่น รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิภายในค่าย เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่หน่วย ข้าราชการและครอบครัว เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นักเรียนโรงเรียนตันติวัตรเยื่ยมชมหน่วย

รอง ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึก หมู่ตอนหมวด ประจำปี 2559 (ในที่ตั้ง)

การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

ซักซ้อมการตรวจอาวุธประจำกาย

จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต

การตรวจภูมิประเทศเพื่อกำหนดพื้นที่การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น หมู่ ตอน หมวด

ดำเนินการฝึกการเคลื่อนย้ายเข้าที่รวมพล

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลนายสิบและพลทหาร

ตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย.ม.4 พัน.ม.ลว.

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระพรรษา 84 พรรษา

ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกล/พักแรมของทหารใหม่

กิจกรรมวันพบญาติทหารใหม่

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับกำลังพล

กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ

พบปะแนะนำตัวกับทางโรงเรียนบ้านวังยวน

ร่วมกิจกรรม “จักรยานจิตอาสา พล.ร.5”

กระทำพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส

ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พิธีเปิดฝายมีชีวิต บ้านเสม็ดจวน-บ้านหินลูกช้าง

ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่1/59

พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ม.พัน.16

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองจำการที่ครบกำหนดปลด

กระทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรกำลังพล ประจำปี 2559

กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์

ตรวจเลือก ประจำจังหวัดสุราษฯ คณะที่ 1

ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยื่ยมโครงการเลี้ยงไก่ไข่

เยี่ยมเยียนผู้ยากไร้ พร้อมทั้งสิ่งของอุปโภคบริโภคและรถเข็น

พิธีประดับเครื่องหมายยศ

การฝึกทำการซักซ้อมตามลำดับขั้น

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

นำนักกีฬายิงปืนฯ เข้าร่วมการทดสอบแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี ภายใน ทบ.

เมื่อ 15 ก.พ.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 นำนักกีฬายิงปืนฯ เข้าร่วมการทดสอบแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธี ภายใน ทบ. (9 กลุ่มหน่วย) ประจำปี 2559 ณ ศป.อ.เมือง จว.ล.บ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 16 กุมภาพันธ์ 2016

ตรวจเยี่ยมการฝึก TEWT ครั้งที่ 1

เมื่อ 11 ก.พ.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ตรวจเยี่ยมการฝึก TEWT ครั้งที่ 1 การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง CALFEX (...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 11 กุมภาพันธ์ 2016

แถลงแผน สำหรับการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง

เมื่อ 11 ก.พ.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ร่วมรับฟังการแถลงแผน สำหรับการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง ประจำปี 2559 ณ ทก.ฝึก ม.พัน.16 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 10 กุมภาพันธ์ 2016

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อ 18 ม.ค.59 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 พร้อมกำลังพลร่วมกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2559 ณ สนามบิน ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 19 มกราคม 2016

การเดินทางไกลและการพักแรมในสนามของทหารใหม่

ห้วง 27- 29 ธ.ค.58 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 ม.พัน.16 ทำการฝึกการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี การเดินทางไกลและการพักแรมในสนามของทหา...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 ธันวาคม 2015

ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์

กองพันทหารม้าที่ 16 ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการตรวจสภาพความพร้อมรบ และสำหรับจัดกิจก...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 27 ธันวาคม 2015

ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่

กองพันทหารม้าที่ 16 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วย ตามนโยบาย...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 9 ธันวาคม 2015

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เมื่อ 9 ธ.ค.58 ม.พัน.16 พ.ท.ธนชาต เหมะจันทร ผบ.ม.พัน.16 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่ง ม.พัน.16 ไ...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 ธันวาคม 2015