วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

ดำเนินการซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย

เยี่ยมอาการป่วยของ จ.ส.อ.สมพัฒน์ ณ ระนอง

เตรียมการต้อนรับ มทภ.4

ร่วมการฝึกอบรม และแข่งขันการรับ - ส่งข่าวด้วยรหัสมอร์ส (CW)

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

พิธีร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าตรวจเยี่ยมหน่วย

พิธีมอบหมวกทรงอ่อนสีดำ

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพื้นที่รับผิดชอบ

คัดเลือกนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธี ทภ.๔

เตรียมความพร้อมหน่วยทหารทรหด

ร่วมพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมวันทหารม้าปี58

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

ผบ.ม.พัน.๑๖ ตรวจเยี่ยมหน่วย ร้อย.ม.(ลว)ที่๔ พัน.ม.(ลว.)

จัดชุดเตรียมรักษาความสงบในห้วงวันหยุดปีใหม่

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี

ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

อบรมศีลธรรมประจำเดือน

จัดกำลังพลร่วมปฏิบัติชุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่

ยศ.ทบ.ได้จัดชุดตรวจการฝึกทหารใหม่

ตรวจสอบประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/57

การฝึกปัญหาที่บังคับการ ด้านการข่าว พล.ร.5

รอง ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมหน่วย

อบรมการใช้งานโปรแกรมเบิกจ่าย สป.2-4

สอบคัดเลือกนายทหารประทวน ยศ ส.อ.ขึ้นครองอัตรา จ.

ร่วมพิธีลาสิกขา ณ วัดก้างปลา

คณะกรรมการตรวจโรงนอนทหารฯ

กิจกรรมรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม และให้โอวาท

ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย

ซักซ้อมการใช้โล้และกระบอง

จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) วิชาการซ่อมบำรุง ถ.เบา เอ็ม.41