วันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557

จัดชุดเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยหน่วย

                 ห้วง 11 - 16 เมษายน 2557 ม.พัน.16 จัดชุดเตรียมพร้อมเพื่อรักษาความปลอดภัยหน่วย ในวันหยุดยาวเนื่องในเทศการณ์วันสงกรานต์ ประจำปี2557 โดยวันที่ 13 เมษายน 2557 หน่วยได้ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้กำลังพลทุกคนมีความรู้และความพร้อมในขั้นตอนการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆ
ผบ.พล.ร.5 พบปะกำลังพล

               เมื่อวันที่ 18 เม.ย.57 พล.ต.เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผบ.พล.ร.5 พบปะกำลังพล นขต.บก.พล.ร.๕ และ ป.พัน.๑๕ ณ  อาคาร วิมล วงค์วานิช เพื่อชี้แจงนโยบายในการปฏิบัตงาน..อบรมแหล่งข่าวทหารกองประจำการ

            เมื่อวันที่ 17 เม.ย.57 จัดการฝึกอบรมพลทหารกองประจำการก่อน ปลดประจำการ เพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งข่าวพลทหารหลังปลดประจำการให้กับหน่วย ที่จะปลดประจำการใน ๑ พ.ค.๕๗ ในวันที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ ณ ห้องอบรม ร้อย.ถ.๒ ฯ โดยมี ร.ต.ธงชัย มีเอียด รรก.ฝอ.๒ ม.พัน.๑๖ เป็นผู้อบรมฯ  การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย..วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพรเทพฯ

              เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ คณะแม่บ้าน ม.พัน.๑๖ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สโมสรเทพสตรีฯ เนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ