วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การยิงปืนใหญ่รถถัง ด้วยกระสุนจริง

ฝึกเป็นหน่วยกองร้อยรถถัง ประจำปี 2558

ตรวจสถาพความพร้อมรบ

พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะของ ศบภ.พล.ร.5

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกหลักสูตรหน่วยทหารขนาดเล็ก

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พิธีเปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ภายในกองทัพบก

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคกองร้อย ปี 58 (ในที่ตั้ง)

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ ร.ต.สวงค์

กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา

กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ว่างเปล่า

จัดกำลังพลเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม

จัดกำลังพลร่วมพัฒนาวัดเขาปรีดี

กิจกรรมขี่จักรยาน ตรวจการพัฒนาเขตสุขาภิบาล

ตรวจปัสสาวะทหารใหม่ ผลัดที่ 2/57

ตรวจปัสสาวะกำลังพล

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ทภ.๔ พิธีมอบกล้าไม้

จัดกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล