วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ต้อนรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 เนื่องในโอกาสมาศึกษาดูงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น