วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น และแม่บ้านดีเด่น รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล เนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 37

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น