วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้กับกำลังพล มว.ลว.3 ร้อย.(ลว.)2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น