วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึก

         วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จัดเจ้าหน้า รับการตรวจประกันคุณภาพการฝึก ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖ จาก ยศ.ทบ. ที่ อาคารถาวรเศรษฐ ช.พัน.๕  การรับตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น