วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

พิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐาน

พ.ท.อภิเศรษฐ์  คุณารักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๖ ได้กระทำพิธีอันเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐาน และกระทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลาอนุสาวรีย์   เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หน่วย  และเหล่าข้าราชการและครอบครัว ม.พัน.๑๖ รวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย และเป็นการรำลึกถึง คุณงามความดี และวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันศูกร์ที่ ๕ ก.ค.๕๖ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น